image image image image
Hedmark fengsel   Hedmark fengsel ble etablert 1. april 2010, da Hamar, Ilseng og Bruvoll fengsel ble slått sammen under en felles ledelse. Disse fengslene er nå organisert som avdelinger under Hedmark fengsel og fungerer tilnærmet likt som før sammenslåingen. Administrasjonen er lokalisert på Ilseng.
Kort om Ilseng Ilseng avdeling er en avdeling med lavt sikkerhetsnivå med 86 soningsplasser. På Ilseng soner de aller fleste korte dommer eller bøter. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for å håndtere mange innsettelser pr år og det er ca 1000 innsatte innom i løpet av et år.
Kort om Bruvoll Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har 70 soningsplasser. Bruvoll ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskø høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen tar også korttidssonere og bøtesonere. 
Kort om Hamar
Hamar avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå (tidligere lukket avdeling). Høy sikkerhet avdeling håndterer varetektsinnsatte og domsinnsatte i tillegg til å bistå avdelingene med lavt sikkerhetsnivå med plasser ved behov. 

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling markerer 50 år med fengselsdrift

alt

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer høstsalg ved Ilseng avdeling 4. oktober!

42_43936170_xl

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer vårmesse den 14. mai 2013!

alt

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer vårmesse ved Ilseng avdeling 10.-11. mai!

Les mer …

Siste nytt fra Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen.no
Kriminalomsorgen.no
  • Foreslår 41 nye fengselsplasser neste år
    I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er det foreslått å bevilge nærmere 4,2 milliarder kroner til kriminalomsorgen.
  • Informasjon på samisk
    Informasjon på samisk om kriminalomsorgen og gjennomføring av straff er nå tilgjengelig ved å trykke på det samiske flagget oppe til høyre på siden. Menypunktet ble lansert på nettverkskonferansen om god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte som nylig ble arrangert i Tromsø.
  • Færre registrerte voldstilfeller mot tilsatte
    I første halvår i år ble det registrert 28 tilfeller av legemsvold mot tilsatte i kriminalomsorgen mens de var på jobb.Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive