image image image image
Hedmark fengsel   Hedmark fengsel ble etablert 1. april 2010, da Hamar, Ilseng og Bruvoll fengsel ble slått sammen under en felles ledelse. Disse fengslene er nå organisert som avdelinger under Hedmark fengsel og fungerer tilnærmet likt som før sammenslåingen. Administrasjonen er lokalisert på Ilseng.
Kort om Ilseng Ilseng avdeling er en avdeling med lavt sikkerhetsnivå med 86 soningsplasser. På Ilseng soner de aller fleste korte dommer eller bøter. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for å håndtere mange innsettelser pr år og det er ca 1000 innsatte innom i løpet av et år.
Kort om Bruvoll Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har 70 soningsplasser. Bruvoll ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskø høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen tar også korttidssonere og bøtesonere. 
Kort om Hamar
Hamar avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå (tidligere lukket avdeling). Høy sikkerhet avdeling håndterer varetektsinnsatte og domsinnsatte i tillegg til å bistå avdelingene med lavt sikkerhetsnivå med plasser ved behov. 

Annonse vedsalg

Annonse vedsalg Ilseng

Hedmark fengsel arrangerer stor julemesse ved Ilseng avdeling fredag 12.12.14 kl. 13.00-19.00bilde2

Les mer …

Siste nytt fra Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen.no
Kriminalomsorgen.no
  • Nytt kull fengselsbetjenter uteksaminert
    168 fengselsbetjenter fikk fredag 27. november vitnemål og distinksjoner etter endt utdanning ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).
  • Norge finansierer rusmestringsenhet i Latvia
    En ny rusmestringsenhet i byen Olaine i Latvia er et av de konkrete resultatene av de norske bidragene til kriminalomsorgen i EØS-landene.
  • Felles rundskriv med Bufdir
    Det er utarbeidet et felles rundskriv om rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten. Rundskrivet slår fast at man innenfor lovens rammer både har rett og plikt til å utveksle informasjon. Den enkelte tilsatte har et individuelt ansvar for å melde fra ved bekymring for et barn.Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive