image image image image
Hedmark fengsel   Hedmark fengsel ble etablert 1. april 2010, da Hamar, Ilseng og Bruvoll fengsel ble slått sammen under en felles ledelse. Disse fengslene er nå organisert som avdelinger under Hedmark fengsel og fungerer tilnærmet likt som før sammenslåingen. Administrasjonen er lokalisert på Ilseng.
Kort om Ilseng Ilseng avdeling er en avdeling med lavt sikkerhetsnivå med 86 soningsplasser. På Ilseng soner de aller fleste korte dommer eller bøter. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for å håndtere mange innsettelser pr år og det er ca 1000 innsatte innom i løpet av et år.
Kort om Bruvoll Bruvoll avdeling er samme kategori som Ilseng avdeling og har 70 soningsplasser. Bruvoll ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskø høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010. På Bruvoll er det tilrettelagt for litt lengre dommer, men avdelingen tar også korttidssonere og bøtesonere. 
Kort om Hamar
Hamar avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå (tidligere lukket avdeling). Høy sikkerhet avdeling håndterer varetektsinnsatte og domsinnsatte i tillegg til å bistå avdelingene med lavt sikkerhetsnivå med plasser ved behov. 

Hedmark fengsel, Ilseng avdeling markerer 50 år med fengselsdrift

alt

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer høstsalg ved Ilseng avdeling 4. oktober!

42_43936170_xl

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer vårmesse den 14. mai 2013!

alt

Les mer …

Hedmark fengsel arrangerer vårmesse ved Ilseng avdeling 10.-11. mai!

Les mer …

Siste nytt fra Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen.no
Kriminalomsorgen.no
  • Fengselsbetjent – et yrke for deg?
    Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg.
  • Håndbok for effektiv hjemsendelse
    Med støtte fra EØS-midlene har det blitt utviklet en håndbok som skal effektivisere hjemsendelsen av rumenere dømt til fengselsstraff i Norge.
  • Ungdomsstraff erstatter fengsel for unge kriminelle
    Unge som begår alvorlig eller gjentatt kriminalitet kan fra i sommer idømmes ungdomsstraff. Den nye straffereaksjonen er et alternativ til ubetinget fengsel og innebærer at unge kriminelle blir hjulpet tilbake på rett vei. Ungdomsstraffen trer i kraft 1. juli 2014.Kriminalomsorgen Hedmark fengsel
Pb. 694
4305 SANDNES

©2011

Inventive